METAFLO

VYSOUŠECÍ PŘÍSADY

SPOLEHLIVÁ VOLBA PRO NAKLÁDÁNÍ S KAPALNÝMI ODPADY.

Činidla MetaFLO SolidState™ 2 a SolidState™ 6 jsou navržena tak, aby splňovala řízené procesy likvidace kapalného odpadu během stavební činnosti. Fungují jako sušící činidlo, které stabilizuje kapalinu na místě, takže ji lze později odebrat a zpracovat v pevném skupenství. Navíc snižují dopad likvidace vrtné kapaliny na životní prostředí a zvyšují efektivitu na pracovišti. Obě činidla jsou k dispozici výhradně prostřednictvím distribuční sítě Ditch Witch.

PODOBNÉ PRODUKTY

SWELLTONITE HQ

BENTONIT

MODITORQUE EM35

POLYMER