MODITORQUE EM35

POLYMER

MODITORQUE EM35

“EM-35” je založen na olejové emulzi vícemolekulárního polymeru typu RNRA (částečně hydrolyzovaný akrylamidový kopolymer) a používá se jako kapalná přísada do vrtných kapalin. Výrobek je dobře rozpustný ve vodě a multifunkční.

V technologii vrtných kapalin se polymer EM-35 používá jako flokulant a prostředek ke snížení hydratace jílovitých hornin.

Polymer “EM-35” má následující účinky:

  • Tvorba skořápek – kapslí v roztoku a snížení hydratace jílových hornin během vrtání.
  • Stabilizace stěn vrtu snížením bobtnání jílů a jílových hornin.
  • Zlepšení výsledků jádrového vrtání.
  • Zvýšení viskozity vrtného výplachu.
  • Zlepšení parametrů vrtného výplachu, které umožňují účinněji čistit vrtné nástroje a odstraňovat usazeniny z vrtu.
  • Snížení točivého momentu a třecí síly při vyjímání vrtných nástrojů z vrtu zlepšením mazacích vlastností vrtného výplachu.
  • V nízké koncentraci (10 – 100 g/m3) zajišťuje EM-35 flokulaci suspenze a zabraňuje rozptylu pevné složky ve vrtném výplachu.

Doporučuje se přidávat polymer EM-35 do vrtného výplachu postupně pomocí hydraulického míchadla. Po přidání polymeru pokračujte v míchání po dobu 15 minut, dokud se zcela nerozpustí.

Dávkování: od 1,5 do 4,0 litrů na 1 m3 vrtného výplachu.

Balení: plastové kanystry po 25 kg.

PODOBNÉ PRODUKTY

DRILLING DETERGENT

POLYMER

MODISORB 200

POLYMER