MetaFLO - vysoušecí přísady

Činidla MetaFLO SolidState™ 2 a SolidState™ 6 jsou navržena tak, aby splňovala řízené procesy likvidace kapalného odpadu během stavební činnosti. Šetří také čas a peníze. Fungují jako sušící činidlo, které stabilizuje kapalinu na místě, takže ji lze později odebrat a zpracovat v pevném skupenství. Navíc snižují dopad likvidace vrtné kapaliny na životní prostředí a zvyšují efektivitu na pracovišti. Obě činidla jsou k dispozici výhradně prostřednictvím distribuční sítě Ditch Witch.

Likvidace tekutého odpadu během vrtacích prací není lehký úkol. Díky využití přísad na tuhnutí MetaFLO, SolidState™ 2 a SolidState™ 6, mohou pracovníci snadno stabilizovat vrtací kapaliny ztuhnutím, čímž zkracují čas a snižují náklady na likvidaci kapalin a polotuhého odpadu.

Tekuté nečistoty mohou být pomocí činidel MetaFLO přeměněny na pevné látky ve velmi krátkém čase. Jedná se o dobu než se materiál dostane na skládku, někdy stačí i kratší čas. Činidla MetaFLO jsou schopna převést kapalinu do pevného skupenství za kratší dobu než konkurenční činidla, použitá dávka je menší a celkové náklady se tímto snižují.

Činidlo SolidState 6 je speciálně navrženo pro těžší polotuhý odpad. Rychle absorbuje kapalinu a okamžitě pracuje, ke ztuhnutí kapaliny dochází za méně než 10 minut při dávce 0,25 až 1,0 hmotnostního procenta.

Činidlo SolidState 2 je přednostně vytvořeno pro spojení se směšovacími systémy a pro aplikace velkého objemu. Kapalina tuhne za méně než 30 minut při dávce 0,5 až 1,5 hmotnostního procenta.

Obě činidla SolidState 2 i SolidState 6 zpracují tekutiny do suché, stohovatelné pevné hmoty, což umožňuje snadnou manipulaci a transport.
Obě činidla jsou šetrná k životnímu prostředí.

Příklad z praxe:

Při pokusu o vysušení vrtací kapaliny a její následné odstranění s konkurenčním produktem bylo použito cca 1542 – 2313kg produktu pro vysušení kapaliny v cca 18m3 nádobě. Bez nákladů na likvidaci to stálo cca 420-610$ (9-14000Kč).

Při stejném pokusu s MetaFlo bylo použito pouze 113kg  činidla SolidState 6 pro stejné množství kapaliny a ušetřilo se více než 300$ (6800Kč) při každé likvidaci.